TRT Haber Haberler

 
 
T.C.
ÇILDIR KAYMAKAMLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
 
                 
S. No
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ
(EN GEÇ)
 
1
Dilekçe Başvurusu
Dilekçe ve varsa ekleri
30 Gün
 
2
Adli Sicil Belgesi
Nüfus cüzdanı ,
Uluslararası aile cüzdanı,
Ehliyet ,
Pasaport,
Memur cüzdanı,
Avukat kimlik kartı ,
Basın kartı ,
Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi ,
Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu; belgelerinden herhangi biri.
2 Dakika
 
3
Tüketici Sorunları
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
4-Sözleşme vb.
3 Ay
 
4
Muhtarlara İzin Verilmesi
İzin Dilekçesi
Dilekçenin havalesinden itibaren aynı gün ilgili kurumlara yazılması
 
5
Dernek Kuruluşu
ve Tüzük İncelemesi
(İlçe Dernekler Büro Şefliği)
1-Dernek kurucuları tarafından imzalanmış olan bir  adet kuruluş bildirimi.
2- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü.
3- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, adresi , telefon numaralarını ve imzalarını belirten liste (iki suret en az iki kişi tarafından imzalı)
4-Dernek merkezlerinin kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar örneği (iki adet)
7 Gün
 
6
Yetki Belgesi
(İlçe Dernekler Büro Şefliği)
1-Bir üst yazı
2-Yetki Belgesi (Kişi başına üç adet)
1 Gün
 
7
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
(İlçe Dernekler Büro Şefliği)
1-Kongre tutanağı (1 Adet)
2-Genel Kurul Sonuç bildirimi (1 Adet)
1 Saat
 
8
Dernek Feshi
(İlçe Dernekler Büro Şefliği)
1.   Divan Tutanağı,
2.   Tasfiye Tutanağı,
3.   Üst yazı
1 Saat
 
9
Dernek Beyannamelerinin Kabulü
(İlçe Dernekler Büro Şefliği)
Dernek Beyannamesi Örneği (Ek-21)
1 Gün
 
10
Yerleşim Yeri Değişiklik Bildiriminin Kabulü
(İlçe Dernekler Büro Şefliği)
Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi Formu (Ek-24)
1 Saat
 
11
Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildiriminin Kabulü
(İlçe Dernekler Büro Şefliği)
Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi Formu (Ek-25)
1 Saat
 
12
Taşınmaz Mal Bildiriminin Kabulü
(İlçe Dernekler Büro Şefliği)
Taşınmaz Mal Bildirimi Formu (Ek-26)
1 Saat
 
13
Yardım Toplama
(İlçe Dernekler Büro Şefliği)
1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu Kararı (Tüzel Kişiler için)
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Fotoğraf (2 Adet)
5-Sabıka kaydı
6-Keşif Özeti, Rapor vb. gibi toplanacak yardım miktarını belirtmeye yarayacak belgeler dilekçeye eklenir.
7 Gün
 
14
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
(Yazı İşleri Müdürlüğü)
Dilekçe
15 Gün
 
15
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Yolları
(İlçe Hukuk İşleri Şefliği)
1-Matbu Dilekçe,
2-Tapu Belgesi
3-Kira kontratı
15 Gün
 
16
Apostille Tasdik Şerhi Verilmesi
(İlçe Hukuk İşleri Şefliği)
1-Matbu Dilekçe
1 Saat
 
17
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması
(İlçe Hukuk İşleri Şefliği)
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 
15 Gün
 
18
Şehit ve Gazi Yakınlarının İş Başvurusu
(İlçe Mahalli İdareler Şefliği)
1-      İş istek formu.
2-      Şahadet belgesi.
3-      Nüfus kayıt örneği
4-      Kimlik fotokopisi
3 Ay
 
19
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
(İlçe Bilgi İşlem Şefliği)
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
15 Gün
 
20
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
(İlçe Bilgi İşlem Şefliği)
Dilekçe
Kurul Gündemine Alındıktan Sonra 15 Gün
 
21
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
(İlçe Bilgi İşlem Şefliği)
Bilgi Edinme Başvuru Dilekçesi
Dilekçenin Kuruma ulaşmasından itibaren 15 Gün, başka kurumdan bilgi istenmesi halinde 30 Gün
 
           Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki  tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
                 
İlk Müracaat Yeri:
Yazı İşleri Müdürlüğü Bürosu
İkinci Müracaat Yeri:
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
İsim : Efrail GÜRBÜZ
İsim: A. Erşad TOPKAYA
 
 
Unvan: Memur
Unvan: Yazı İşleri Müdür V.
 
Tel: 478 311 25 00
Tel: 478 311 25 00
 
Fax: 478 311 20 59
Fax: 478 311 20 59
 
 
 
 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇILDIR KAYMAKAMLIĞI
İrtibat Telefonu: (0478) 311 25 00 - Faks: (0478)  311 20 59